Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, juni 04, 2010

Militär upprustning i Latinamerika

Colombia spenderar mest i Latinamerika i militära utgifter. Enligt Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) går 3,7 % av landets BNP, över 10 miljarder dollar, till militär upprustning och vapen.

Tvåa i Latinamerika är Chile med 3,5 % av BNP, därefter Ecuador med 2, 8 %, Brasilien med 1,5, Venezuela med 1,4 % och Uruguay med 1,3 %. I absoluta tal, ligger Brasilien i topp över länder i Latinamerika som spenderar mest pengar med en budget på 27 miljarder dollar.

Brasilien ökade sina utgifter under året 2009 med 16 % följd av Colombia och Mexiko med en ökning på 11 % och Chile med 5 %.

Enligt SIPRI noterar Venezuela den största minskningen i Latinamerika med minus 25 %. Även Argentina minskar sina militära utgifter med minus 6,5 %

Jämfört under det senaste årtiondet har Ecuador ökat sina militära utgifter med 241 %, följd av Colombia med 111 %, Chile 48 %, Uruguay 41, Brasilien 39 %, Mexiko med 35 % och Venezuela 27 %.

Enligt SIPRI spenderar den amerikanska kontinenten (inkl USA och Kanada) mest i världen i militära utgifter. Detta i huvudsak för att USA ansvarar för 43 % av världens militära utgifter, 661 miljarder dollar, 4,3 % av landets BNP.

Inga kommentarer: