Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, juni 23, 2010

Hamnarbetarna tar fajten

”Hamnarbetarförbundet godtar inte att fackföreningarna, som i sin grund är gräsrotsrörelser, reduceras till institutioner vilka endast tillåts praktisera internationell solidaritet enligt par­lamentariska direktiv”, skriver Svenska Hamn arbetarförbundets Erik Helgeson. Från och med den 23 juni bojkottar fackförbundet israeliskt gods i protest mot landets blockad av Gaza".

Inga kommentarer: