Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, juni 18, 2010

José Saramago - Nobelföreläsning

"vi använder förnuftet på ett perverst sätt när vi förödmjukar livet, att människans värdighet skymfas dagligen av de mäktiga i världen, att den universella lögnen har intagit de mångfaldiga sanningarnas plats, att människan upphörde att respektera sig själv när hon förlorade den respekt hon är skyldig sin nästa"

Nobelpriset i Litteratur 1998 - José Saramago

Inga kommentarer: