Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, april 20, 2010

Världens viktigaste klimatkonferens

Den folkliga klimatkonferensen i Cochabamba tar vid där FN-mötet i Köpenhamn misslyckades. Nämligen att tydligt ifrågasätta de strukturella orsaker till den globala uppvärmningen och att ställa bindande krav. Magasinet Effekt har skrivit bra om konferensen.

Två intressanta förslag som kommer att diskuteras är en Världstribunal för klimatfrågor och en global folkomröstning om klimatfrågan. Mer om konferensens innehåll kan ni läsa i en intervju med Latinamerikagruppernas viceordf Carmen Blanco.

På plats i Cochabamaba, Bolivia, finns över 20 000 människor, många aktivister och experter. Även kändisar har hittat dit som skådespelaren Danny Glover och Avatar-regissören David Cameron.

Johan S från Latinamerikagrupperna är också där och har redan skickat en första rapport.

Det går även att följa konferensen via nätet här och via Telesur

Författaren Eduardo Galeano har skrivit om konferensen "I want to celebrate, for a change, the force of the truth that words radiate and the silences born of human communion with Nature. And it is not by chance that the Summit of the Mother Earth is being realised in Bolivia, this nation of nations that is rediscovering itself after two centuries of a life of falsehood".

Inga kommentarer: