Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, december 28, 2007

Positivt ekonomiskt bokslut i Bolivia

Dags för bokslut 2007 i Bolivia, positiva siffror redovisas från La Paz. Exporten pekar uppåt medan utlandsskulden och arbetslösheten på väg nedåt!
  • Exporten ökade från 2,5 miljarder dollar år 2006 till 5,4 miljarder under 2007.
  • Tillväxten hamnade på 4,5% (år 2006 3,2%)
  • Utlandsskulden minskade från 5 miljarder dollar till 2 miljarder
  • Arbetslösheten minskade från 12 % till 7 %
  • Oljeintäkterna ökade från 600 miljoner dollar till 2,1 miljarder.
  • Inflationen slutade på 13-14%
  • Staten ökade sin andel i ekonomin till 21 % och bidrar med 6 % till landets totala inkomster

Inga kommentarer: