Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, september 11, 2007

USAs robotförsvar:MOT ETT NYTT KALLT KRIG?

Fredsaktivisten Agneta Norberg skriver från London om ett möte med Campaign for Nuclear Disarmament där det berättades om att USA utvecklar ett nytt provokativt vapensystem, ett nationellt robotförsvar, även kallat Stjärnornas krig. Systemet kommer att använda sig av radaranläggningar för att upptäcka inkommande robotar och utplacera antirobotar för att skjuta ner dem. USA beskriver detta system som en försvarsåtgärd. I verkligheten kommer det att göra det möjligt för USA att attackera andra länder utan risk för egen del.

Storbritannien har redan installerat ett nationellt robotsystem i Fylingdales och Menwith Hill i Yorkshire, utan någon diskussion i parlamentet eller bland allmänheten. De länder som står i tur är Polen och Tjeckien. Detta har orsakat stor oro inte bara i Ryssland utan även hos den polska och tjeckiska allmänheten och över hela Europa

I Tjeckien har borgmästare runt hela landet bildat en organisation mot planerna på radaranläggningarna. Enligt Jan Neoral, borgmästare i Trokavec, byn där radaranläggningarna ska sättas upp, är 70% av Tjeckiens befolkning emot dessa planer.De är även upprörda över att ingen politiker berörde detta inför det senaste valet. Vid en eventuell konflikt kommer dessa radaranläggningar att bli ett bombmål. ”Vi vill inte bidra till att starta ett nytt kallt krig, är den allmänna meningen i Tjeckien, enligt Jan Neoral. Ivona Novomestská, Europe for Peace, Tjeckien, säger: ”Trots att hela Tjeckiens massmedia är för radarutplaceringarna, inklusive Vaclav Havel, så växer motståndet. Regeringen hyrde in en PR firma för tobak, som spred budskapet: ”Rökning och en radaranläggning kommer att förbättra ditt liv!”. Men folk har inte gått på detta. Vi var bara 10 personer för ett år sedan mot dessa planer. Nu finns vi i hela Tjeckien.”

Filip Ilkowski, No Wars Initiativ, Polen, leder en kampanj mot USAs krig i Irak och mot utplaceringen av robotar i Polen. ” USA ämnar placera ut 10 robotar i Polen, för att skydda Europa för anfall från Iran. Detta beslöts utan allmänhetens vetskap. Polen är,på regeringsnivå, den mest lojala USA-anhängaren i hela Europa. Trots massmediakampanjen FÖR utplacering av dessa robotar är över hälften av Polens befolkning (56%) EMOT, 28% FÖR och 16 % vet inte.”

Inga kommentarer: