Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConsöndag, september 09, 2007

Goda nyheter från Bolivia

I Bolivia har 31 313 personer per månad lärt sig läsa och skriva sedan mars 2006. Målet är att på 30 månader utrota analfabetismen och därmed bli det tredje landet i Latinamerika utan analfabeter, efter Kuba och Venezuela. Och det är just dessa två länder som står för teknik och finansiering av alfabetiseringskampanjen.

Just nu går 315 371 vuxna bolivianer i skolan. Ursprungsbefolkningen kan välja att lära sig läsa på sitt modersmål. 11 726 aymaras och 9 362 quechuas lär sig på sitt eget språk. I samma veva som alfabetiseringskampanjen pågår har 194 627 personer fått glasögon.

Dessa goda nyheter står i kontrast till destabiliseringskampanjen som pågår i landet. Det ryktas hela tiden om en statskupp och högerkrafterna i södra Bolivia är alltmer agressiva.

Inga kommentarer: