Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, juli 01, 2006

Stoppa massakern mot palestinierna

Manifestation mot Israels upptrappade våld i Gaza och Västbanken. Tid: Lördagen den 1 juli kl. 13:00 Plats: Medborgarplatsen i Stockholm.´

Talare: Lars Ohly, Vänsterpartiet, Dror Feiler, Judar för israelisk- palestinsk fred, Lilly Näslund, International solidarity movement.

Arrangörer: ISM, Vänsterpartiet, Palestinska föreningen m.fl.

Just i detta nu fylls luftrummet i Gaza av Israeliska apachehelikoptrar och stridsflygplan. Längs marken dundrar stridsvagnarna fram och från havet är nu hela Gazas kust omringad av Israeliska stridsfartyg. En återockupation av Gaza är ett faktum. I vanlig ordning har Israel riktat in sig på att slå ut infrastrukturen och göra livet än mer outhärdligt för det palestinska folket.
Som vanligt är det de palestinska barnen i de utfattiga flyktinglägren som drabbas hårdast. Efter de senaste dagarnas flygangrepp lever den större delen av Gazas befolkning i ständig skräck, utan vatten eller elektricitet. Dessutom har Israel arresterat en tredjedel av den folkvalda palestinska Hamas-ledda regeringen. Det är uppenbart att Israel använder de senaste dagarnas utveckling för att försöka störta den palestinska regeringen. Detta är oacceptabelt. Vi samlas för att protestera mot Israels upptrappade våld.

Vi tar avstånd från all form av terror – i synnerhet Israels statsterrorism. Dock erkänner vi det palestinska folkets rätt till militärt motstånd mot den illegala israeliska ockupationen.

Vi kräver:
Ett omedelbart israeliskt tillbakadragande från Gaza och Västbanken
Ett omedelbart frisläppande av de 65 palestinska folkvalda regeringsrepresentanterna
Att den svenska regeringen fördömer Israels upptrappade våld, samt aktivt verkar för ett israeliskt tillbakadragande från palestinskt territorium.

Inga kommentarer: