Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, juli 22, 2006

Häv EU:s frihandelsavtal till Israel

Gå in på här och skriv under uppropet för att häva EU:s frihandelsavtal till Israel. Uppropet pågår till torsdag den 27/7. Texten finns nedan, men du måste gå in på länken för att skriva under. När du har fyllt i att du skriver under måste du godkänna underskriften genom att klicka på en länk som du får från namninsamling.com

Ingen kan göra allt - alla kan göra något!
Sprid vitt och brett!


Stockholm, juli, 2006

Utrikesminister Jan Eliasson
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm

Jan Eliasson,
Israels bombningar och massdödande i Gaza och Libanon är fruktansvärt och oacceptabelt. Hundratals civila har redan dödats, varav en stor andel barn. Hundratusentals människor befinner sig på flykt. Sjukhus, vägar, broar och hela bostadskvarter har utplånats av Israels flygattacker.

Omvärlden kan inte längre stillatigande låta detta fortgå. EU är Israels viktigaste handelspartner. Israel har idag ett mycket förmånligt handelsavtal med EU. Handelsavtalet är inte ovillkorat. Det ställer bland annat krav på att mänskliga rättigheter ska respekteras. Ett krav som Israel har kränkt med råge. Genom att ställa krav på Israel kan det internationella samfundet få Israel att upphöra med övergreppen.

1. Vi kräver att Du skyndsamt verkar för att EU:s frihandelsavtal med Israel upphävs.

Med vänlig hälsning

1 kommentar:

Mattias Ericson sa...

Tackar för tipset. Det är ifyllt och ivägskickat!

Nu vill man se en uppdatering av sidan!

/Mattias