Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, september 04, 2013

Herr president Barack Obama!

Herr president Barack Obama!

Vi önskar dig välkommen till Sverige! Väldigt bra att du kommer hit just nu för vi har flera viktiga frågor som vi gärna skulle vilja tala med dig om. Här är några särskilt viktiga saker:

Du kanske inte känner till det, men världens största avlyssningsbas, Menwith Hill, ligger inte särskilt långt från Sverige i Norra Yorkshire, England, och drivs av National Security Agency, NSA, som har sitt centrum i Maryland, USA. På Menwith Hill-basen finns 35 ofantliga radarinstallationer och de kan inte bara via satelliter avlyssna oss i Sverige, utan kontrollerar även stora delar av den Eurasiska kontinenten och norra Afrika. Detta sker via ett globalt nätverk av satelliter och de informationer de fångar in sänds från Menwith Hill via koaxialkablar på havets botten till NSA i USA. Vi skulle känna oss både tryggare och gladare om du ville stänga denna bas eftersom den också används vid krigföring i Mellanöstern och norra Afrika.

En annan farlig radaranläggning som vi skulle vilja att du passade på att montera ner är Globus ll, som din företrädare, George W. Bush installerades 1998 på Vardö i norra Norge, helt nära Ryssland. Den ingår i USAs s.k. nationella missilförsvar. Många blev väldigt oroade över detta eftersom det var ett brott mot ABM-avtalet, det som skulle förhindra att USA och Ryssland placerade farliga anläggningar i närheten av varandra med syfte att kunna utdela ett förstaslag med kärnvapen.

När vi nu pratar om nordområdena vill vi fästa din uppmärksamhet på NATOs ofantliga militärövningar som genomförs i norra Sverige och som gör oss alla väldigt oroliga. Eftersom NATO är en kärnvapenmakt och USAs flygvapen, US Air Force, alltid är närvarande med sina kärnvapenkapabla stridsplan t.ex. F-16 och F-15 Eagle, anser vi att vår kärnvapenfrihet riskerar att kränkas. I den stora stridsövningen Cold Response ll, i februari 2012, deltog 16 300 soldater farligt nära den ryska gränsen. En annan stor marin NATO-krigsövning ska nu genomföras i september i Östersjön.

Vi vill alltså be dig, som har en del att säja till om, att se till att avlyssningsbaserna runt om i världen stängs. Vi skulle också vilja passa på att be dig ta upp frågan om att upplösa NATO, eftersom Warszawapakten för länge sedan har upplösts. Vi ber dig att beordra överbefälhavaren för US Air Force att respektera Sveriges alliansfrihet och inte hålla på och öva krig i vårt land. Vi är djupt oroade över denna utveckling.

Slutligen vill vi önska dig en trevlig vistelse i Sverige och en säker hemresa.

Hälsningar

Agneta Norberg viceordförande i Sveriges Fredsråd
Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack så mycket Francisco, det har varit allt för få reaktioner under Obamas påkostade besök.