Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, september 17, 2013

Dom mot Boliden kan bli prejudikat mot miljöförstöring

Latinamerikagrupperna stödjer en rättslig prövning av fallet och initiativet från de drabbade byborna i Chile.

- Om Boliden fälls kan domen bli ett prejudikat gällande svenska bolags agerande och investeringar utomlands som leder till miljöförstöring och mänskliga rättigheter, säger Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna. Det finns andra fall med svenska investeringar i Latinamerika och med liknande utfall. Ett exempel är stämningen mot Chevron Texaco i ecuadorianska Amazonas.

Första till fjärde AP-fonden har tillsammans ca 4,3 % av kapitalet i Boliden – ett innehav som motsvarar drygt en miljard kronor. Latinamerikagrupperna driver tillsammans med flera andra organisationer en kampanj för att regelverket för AP-fonderna ska ändras. Riktlinjerna för fondernas etikarbete behöver tydliggöras och investeringarna av våra pensionspengar måste göras på ett sätt som tar hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter.

- Bolidenfallet visar på behovet av ett internationellt juridiskt bindande regelverk för storbolagen avseende miljö och mänskliga rättigheter, där sårbara och resurssvaga människor ska kunna utkräva ansvar och ges rättshjälp. Rapporter från FN visar att storföretag använder sig av länders bristande lagstiftning, resurssvaga rättsapparater och korrupta strukturer för att öka sin ekonomiska vinning på bekostnad av miljö och människors rättigheter, säger Francisco Contreras.

Latinamerikagrupperna kommer att starta en grupp som arbetar med information och påverkan kring fallet och som ska delta i solidaritetsarbete med de drabbade byborna pga av Boliden.

Inga kommentarer: