Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, augusti 10, 2011

THRILLER i Chiles utbildning


Den starka chilenska studentrörelsen avbildar den chilenska privatiserade utbildningen.

Inga kommentarer: