Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConfredag, juni 10, 2011

USA-experimentet med syfilis i Guatemala

I juni presenteras utredningen om USA:s experiment med syfilis i Guatemala. The Guardian skriver bra om det. USA-administrationen gav läkare i uppdrag att smitta fattiga, barn, prostituerade, soldater m fl för att se effekterna av syfilis och prova antibiotika och penicillin.

Detta kom fram förra året när en forskare hittade rapporter om medicinska experiment i USA. Från början var det sagt att det var enbart prostituerade som smittats, som ett sätt att ursäkta angreppet. De skulle enligt de vara "mindre värda". Men The Guardian skriver om en flicka som var 9 år när hon utsattes för "experimentet".

Huvudansvarig för utredningen Carlos Mejia säger ""What impacted me the most was how little value was given to these human lives. They were seen as things to be experimented on,"

Inga kommentarer: