Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContorsdag, juni 30, 2011

Ockupation+Green Festival= sant


"Din mötesplats för en grönare och skönare livsstil". Så presenteras årets Green Festival i Kungsträdgården, en festival för besökare som har det gröna tänkandet gemensamt och som främjar en mer hållbar livsstil. Soda Stream, som tillverkar sina kolsyremaskiner i en illegal bosättning på ockuperad palestinsk mark, ärhuvudpartner i denna
festival.

Arrangör av festivalen är Kraft&Kultur och i Soda Streams marknadsföring anges Läkarmissionen som mottagare av intäkter från Soda Streams försäljning under festivalen.

Som ni säkert vet pågår det för närvarande en internationell bojkottkampanj mot Soda Stream för att få dem att flytta sin huvudfabrik från ockuperat område.
De vill inte flytta därifrån eftersom de belönas av den israeliska staten med skattesubventioner och billig mark; de kan nyttja billig palestinsk arbetskraft och de tillåts
exportera till Sverige som del av EU:s frihandelsavtal trots att det är illegalt!

PGS kommer organisera en bred aktion i Kungsan för att rikta uppmärksamhet på Soda Streams lagbrott och koppling till den israeliska ockupationen!!
KOM OCH DELTA DU OCKSÅ!!
Vi träffas i Kungsträdgården på fredag 1 juli 10.30
(programmet för dagen startar 11.00) vid restaurangen mitt emot NK's entré.

Inga kommentarer: