Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, juni 21, 2008

sanktionerna skrotas men blockaden fortsätter

Nu skrotar EU de s k sanktionerna mot Kuba, alltså ett antal mer eller mindre "diplomatiska" sanktioner, som infördes av EU år 2005. Det var den dåvarande högerpresidenten i Spanien och gode vän med Bush, Aznar som drev på för att EU skulle straffa Kuba med en rad åtgärder för att isolera ön från EUropa. Bl a ströps EU-ländernas regeringsbesök till Kuba och man hindrade kulturutbyte på toppnivå. Dessutom måste EU-ländernas ambassader i Havanna inbjuda dissidenter till nationaldagsfirande och andra diplomatiska tillställningar. Resultatet blev att officiella kubanska representanter inte gick på tillställningarna och andra kontakter på toppnivå försvann, och EU förlorade normal diplomatisk kontakt med landet.

Egentligen infördes sanktioner redan 2003, under Spaniens krigsäventyr i Irak hand i hand med Bush. Aznar fick med sig tjeckien och Beslusconis Italien (också de inblandade i Irakinvasionen) och i januari 2005 beslöt EU att sanktionerna skulle vara kvar, men att tillämpningen av dem tillfälligt skulle upphöra.

Så sanktionerna har endast haft en symbolisk effekt, men markerat för omvärlden att EU gått USA tillmötes i sin "krigsföring" mot Kuba. Spanien har efter högerns valnederlag närmat sig återigen Kuba och anordnat ett flertal samtal och konferenser på toppnivå med kubanerna, och är återigen de som drivit en vändning i kontakterna med Kuba. Anmärkningsvärt är att Tjeckien tillsammans med Sverige varit de två länder i EU som hårdast drivit för att ha kvar sanktionerna. Men det är inte förvånande eftersom Bush-administrationen har sen länge både Tjecken och Sverige som sina starkaste bundsförvanter i attackerna mot Kuba.

Och det är USA:s blockad (som förbjuder utbytet mellan USA och Kuba och som även straffar andral länder som handlar med ön) som slår hårdast mot Kuba. Enligt uppskattningar förlorar den kubanska ekonomin över 82 miljarder dollar pga USA:s blockad.

Inga kommentarer: