Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConmåndag, september 25, 2006

Hycklarnas tid är nu

Agneta Norberg från Sveriges Fredsråd skriver om Chiracs hyckleri gällande kärnvapen.

- I Frankrike protesterar folk mot att Frankrike ämnar utprova nya ballistiska robotar som ska placeras på deras ubåtsflotta. Detta rimmar illa med Frankrikes protester mot Irans kärnkraftsprogram. Hyckleri sa Bill, hyckleri var ordet sa Bull. Agneta

Inga kommentarer: