Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, december 12, 2015

Backlash i Brasilien

Journalisten L Kjörling om händelserna i Brasilien:
-  Samtidigt med försöken att avsätta Dilma flyttar högern fram sina positioner, kan bero på nya styrkeförhållanden, backlash på gång redan nu? Kyrkans organ som stöder småbönder (CPT) påpekar att man nu angriper lagstiftningen kring slavliknande arbete. Ett förslag ligger i senaten att ta bort kraven på att egendomar som använder sig av slavarbetskraft skall köpas upp av staten.

Inga kommentarer: