Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, juni 15, 2013

Biståndsdebatten går i gamla spår


Det verkar gå en trend i biståndsdebatten och utvecklingssamarbetet att förklara underutveckling och fattigdom med korruption och (i viss mån) förtryck. Glömt är en grundläggande orsak till fattigdom, nämligen det ojämlika utbytet, och i synnerhet det historiska ojämlikheten mellan Nord och Syd. Korruptionen och förtrycket är snarare redskap för att bevara ojämlikheten och ojämlika maktstrukturer. Att bistånd enbart ska bekämpa korruption och förtryck men inte beröra eller ens nämna ojämlikheten (grogrund för underutveckling) är att falla platt för en (gammal) kolonial attityd. 
I samband med att FN:s panel för nya s k Millenniemål presenterade sin slutrapport kom biståndsminister Gunilla Carlsson ut med en linjeartikel i DN 30 maj. Biståndsministern menar att fattigdomens orsaker i utvecklingsländerna är politiskt förtryck och korruption. Men att förbigå de ojämlika grundstrukturerna i det ekonomiska utbytet mellan nord och syd omöjliggör en trovärdig diskussion i Millenniemålsarbetet. Jag skriver mer om detta i Newsmill 

2 kommentarer:

Robert sa...


Vad svarar du på Timbros angrepp?

http://timbro.se/bistand-global-utveckling/artiklar/1970-talet-var-lange-sen

Francisco Contreras sa...

När Timbro går på personangrepp betyder det att de inte har argument. Vad ska man svara på deras angrepp?