Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, oktober 01, 2011

GMO-förespråkarnas propaganda

41 svenska forskare går till attack mot miljörörelsen och folkopinionen som motsätter sig GMO. Som "kvasivetenskap skrämselpropaganda, vetenskapsfientliga och populistiska krafter" dömer de ut den stora kritiken som finns över hela världen gentemot genmodiferade växter (jordbruk). Forskarnas argument för GMO enligt DN-debattartikeln.

1. Genmodifiering har revolutionerat grundforskningen om växter.
2. Det finns ingen vetenskaplig osäkerhet i frågan om genmodifierade växter är riskablare än konventionellt förädlade.
3. GMO ger ett mer hållbart och miljövänligt jordbruk. Nuvarande regelverk utesluter konkurrens och skapar monopol på GMO (och alltså inte på patenträttigheter eller osunda affärsmetoder som ofta hävdas)
4. Den underfinansierade växtförädlingen i många av tredje världens länder fråntas också ett av sina bästa verktyg att ta fram bättre lokala grödor eftersom risken för att bli uteslutna från den GMO-fientliga europeiska marknaden är högst reell.

Jag tvivlar att DN-debatt tar in en replik från miljö och rättviseorganisationer som driver opinion mot GMO. Det är ändå viktigt att via andra medier och kanaler svara forskarna, sätta in GMO i sitt sammanhang och lyfta de argument som inte alls kommer från konservativa religiösa grupper som de elakt försöker sammanblanda den internationella miljö och rättviserörelsen med.
GMO-förespråkarna vill helt enkelt öppna den europeiska marknaden för de transnationella bolagen som har oligopol på matproduktionen och kontrollerar GMO.

Trots deras (politiska) upprop för GMO finns rapporter och fakta som motsäger deras argument
- osäkerheten. Vi vet inte vad som händer när genmodifierade organismer sprids på åkrarna.
- Det går att möta ett ökat behov av odlade livsmedel utan genmodifierade organismer.
- Det är småbrukare och deras organisationer, många av de organiserade i Via Campesina, som hårdast motsätter sig GMO i just Syd och tredje världen. Det är transnationella bolag som Monsanto som driver på i 3:e världen för GMO. Alltså inte tvärtom som forskarna hävdar.
- GMO kräver en ökad användning av gifter och pesticider som påverkar negativt både maten, naturen och människornas hälsa.
- När väl GMO introduceras kan inte annan form av jordbruk finnas kvar i samma område

10 kommentarer:

Anonym sa...

"- GMO kräver en ökad användning av gifter och pesticider som påverkar negativt både maten, naturen och människornas hälsa."
Vad grundar DU det på? När alla Sveriges universitetsforskare inom området har kommit fram till raka motsatsen?
Och varför skulle forskarna bedriva propaganda, de tjänar ju inget på det. Däremot kan man ju fundera över vilka som tjänar på att gmo-grödor inte kommer ut på marknaden...de få som i dagsläget har råd (Monsanto bl.a.) att ta patent är ju samma bolag som har världsmonopol på bekämpningsmedel.

Anonym sa...

Till anonym:
Det är numera känt i Usa att användningen av pesticider ökar för att motverka sidoeffekterna av monsanto-odlingar.
Läs vidare här:
http://www.reuters.com/article/2011/09/20/us-monsanto-superweeds-idUSTRE78J3TN20110920

Anonym sa...

känner en person som indirekt jobbade för monsanto.
den personen mår så dåligt idag att han vill att nån ska sätta en kula i honom för det han gjort mot mänskligheten.
de fick jämt order uppifrån att blåljuga om deras egna tester och skriva att de inte hittat några felaktigheter.

det kan inte heller tas tillbaka för det sprider sig i naturen med vinden till andra grödor.
skulle inte bry mig om det bara var gmo förespråkarna som drabbas av sterilitet och andra saker men nu drabbas även vanliga människor vilket är för jävligt.

sen att företag som seven eleven säljer brownies med genmanipulerad choklad utan att informera kunderna är det också för jävligt och såna företag skall för alltid sättas i bojkott.
fast man blir ju inte särskilt förvånad eftersom de har gjort samma sak med mobilstrålnings forskningen.
myndigheterna säger fortfarande att de inte hittat problem med mobilstrålning fast det finns tusentals rapporter som bevisar hur farligt det är med trådlös strålning.
pengarna styr tyvärr

Anonym sa...

personligen litar jag mer på statsanställda grundforskare än multinationella bolag vars huvudsakliga inkomstkälla är kemikalier (pesticider, läkemedel osv), det ligger ju i deras intresse att grödorna kräver mer kemikalier eller hur?

Anonym sa...

"...skulle inte bry mig om det bara var gmo förespråkarna som drabbas av sterilitet..."
Det är ju gifterna, pesticiderna, som orsakar sterilitet, inte gmo-grödorna. Och om multinationella företag – som blir rika på bekämpningsmedlen – är de enda som också har råd att framställa och ta patent på GMO, vilka GMO-grödor tror ni då att de satsar på? GMO som inte behöver någon giftbekämpning eller GMO som inte klarar sig utan giftbekämpning?

Anonym sa...

Som en nybliven jordbrukare i ett modernt land, finner Jag mig lite i klämm av denna debatt.
Å ena sidan vill jag ju att mina grödor ska överleva diverse problem, problem som jag bekämpar utan varken gifter eller GMO-teknik. Å andra sidan vill jag ju ha kvar mina möjligheter och min frihet att välja VAD och VAR jag vill odla.

För mig är en debatt helt ofarlig så länge den inte tar besluten till verkställande dom över mitt öde.
För mig är det totalt irrelevant vad som sägs av de olika sidorna så länge inga beslut tas utan att OBEROENDE tester och KLINISKA prov har utförts för detta ämne.

Hittills har det globala jordbruket genomgått ett antal evolutioner... de flesta på naturlig väg. Den senaste var den gröna vågen som än idag sveper över våra åkrar med rena bränslen, "grön el" och giftfri odling.
Kan det inte få vara nog med det just nu?
Måste vi hota det naturliga urval vi strävat efter så länge?

Klart att allt har sin tid... kanske också GMO.
Men snälla, kan inte alla bara hålla mun tills vi testat den nya tekniken och är 101% säkra på att den inte kan skada miljön, oss, andra grödor, GMO-fria zoner och djurriket?

Hoppas en bonde har en röst i detta.
MVH Kai Dahlberg.

Stefan sa...

Det enda jag egentligen vet i frågan är att många organisationer blåljuger. Greenpeace i USA, tex ljuger eller förvränger sanningen om säkerheten och testerna vad gäller dessa grödor; de hävdar tex att inga tester är gjorda fast de är det, och driver aktiv ryktesspridning för att motverka fakta.

Dessutom tycker jag att frågan om att släppa ut genamanipulerade grödor är skrattretande.
För det första; om det är sant att man måste använda mycket mer bekämpningsmedel för att grödorna skall klara sig, så är de inte ett hot i vilt tillstånd. För det andra, även om de överlever av sig själva... Vad tror ni motståndare att vete är? Vete är en genmanipulerad gräsform. Det ursprungliga vilda vetet har genmanipulerats genom århundradena för att ge så stor skörd som möjligt.

Niklas sa...

Det var inte många rätt här...

GMO-grödor riskerar INTE att sprida sig i det vilda. Den risken är lika stor som att havre eller vete skulle ta över i den svenska naturen. Växter som är specialdesignade för ett liv på åkern, med tillskott av näring etc, är helt chanslösa i konkurrens med vilda arter. Detta gäller såklart GMO-grödor också.

I teorin så går det att specialdesigna en GMO-gröda för att den skall vara motståndskraftig mot vad som helst, t.ex. svampangrepp. Då kan man minska användningen av bekämpningsmedel utan att förlora i produktion, med följande ökat behov av ny mark (med utdikade våtmarker och nedhuggen regnskog som följd). Man kan även designa en GMO-gröda för att vara extra tålig för en kemikalie, så att det går att spruta på friskt utan att grödan tar skada. Tyvärr har de stora företagen valt den senare vägen eftersom de då kan sälja "kit" med gröda+bekämpningsmedel. De forskare som skriver under artikeln vill se mer av det förra alternativet, och forskar själva på dessa alternativ. Tyvärr har de kört in i väggen då deras finansiering inte räcker för att få dessa grödor igenom GMO-motståndarnas kompakta och ovetenskapliga murar.

Jag känner flera av dessa forskare. Det är personer med bakgrund i fältbiologerna, naturskyddsföreningen och greenpeace. Att beskylla dem för att gå storföretagens ärenden är bara fånigt och visar vilken nivå av argumentation GMO-motståndarna befinner sig på.

Johan sa...

"There are two types of research regarding GM (genetically modified) food -- independent science and corporate science. It's not hard to decide which one to trust."
http://vimeo.com/22310092

Vad gäller GMO grödor så har de en förmåga att sprida sig även om de "inte borde det":
http://www.dn.se/nyheter/varlden/amerikanska-gmo-grodor-vaxer-vilt

Niklas sa...

Johan:

GMO grödorna i studien är framtagna av industrin för att vara motståndskraftiga mot bekämpningsmedlet roundup (som säljs av samma företag). Grödorna har därför lyckats sprida sig till områden där roundup används, som vägkanter, soptippar mm. Där får dessa grödor fritt fram då andra växter slagits ut. Däremot är de chanslösa i naturliga ekosystem och utgör därför ingen ekologisk risk.