Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, augusti 19, 2006

mycket skratt om nazister

Kul video on nazister, klicka här

Inga kommentarer: