Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaCononsdag, april 22, 2015

USA går fel väg i Venezuela-konflikten

Fyra riksdagsledamöter skriver i Dagens Arena om nåt självklart. Att Latinamerika inte vill gå samma väg som Mellanöstern med krig, flyktingkatastrof och angrepp från stormakter. Latinamerika vill heller inte gå tillbaka till de mörka åren på 1970- och 1980-talet med diktaturer och statskupper. Budskapet är att låta Latinamerika lösa sina konflikter som de nu gör i exempelvis genom fredssamtalet gällande kriget i Colombia. Ett angrepp från USA mot Venezuela skulle få förödande konsekvenser för hela regionen.

Riksdagsledamöterna skriver nåt som borde stödjas av den svenska regeringen och alla de som verkligen menar att krig och konfrontation inte är rätt väg att gå för att lösa konflikter. Tyvärr finns de (från höger till vänster) som tror att JAS-plan, NATO-bombningar och Västmakternas inblandning skulle kunna bidra till "fred" eller "demokrati". Krigen i Mellanöstern är ett tydligt exempel på att "bomb-politikerna" har fel.

tisdag, april 14, 2015

Militära utgifter i världen


Enligt SIPRI, de länder som ökade mest sina militära utgifter under 2014 är Ukraina 20% Saudiarabien 17% Mexiko 11% och Kina 9,6%. Största minskningen under 2014 hade Venezuela med -35% http://j.mp/1aPUWYz

Israel fängslar MR-kämpe Khalida Jarrar

Den israeliska regimen har beslutat att sätta Khalida Jarrar, en palestinsk jurist och demokratiskt vald medlem av det palestinska parlamentet, i så kallat "administrativt förvar". Beslutet gäller till att börja med 6 månader, och innebär fängslande utan rättegång eller dom. Enligt en militärorder utgör Jarrar "ett hot mot säkerheten i regionen".
 
Det israeliska rättssystemet diskriminerar konsekvent palestinierna, som i de ockuperade områdena - till skillnad från de judiska ockupanterna i samma områden – lyder helt under militärlagar. Arresteringar är vanliga och barn ned till 12 års ålder fängslas och torteras av israelisk militär. Antalet politiska fångar i Israel varierar, men ligger oftast kring 5.000. I nuläget är över 500 personer – varav 15 medlemmar av det palestinska parlamentet, inklusive talmannen Dr. Aziz Dweik – placerade i administrativt förvar.
 
Khalida Jarrar har framför allt engagerat sig i kvinnornas situation och för de palestinska fångarnas sak. Hon har också aktivt förordat Palestinas anslutning till stadgan för den Internationella Brottmålsdomstolen i Haag (ICC) – en plats där krigsbrott i konflikten Israel/Palestina kan komma att bedömas. Det är förmodligen för detta stöd för ICC som hon blivit fängslad.
 
Den svenska regeringen kan knappast med bevarad trovärdighet i längden överse med den israeliska regimens ständigt pågående brott mot demokrati och mänskliga rättigheter, och fortsätta att utveckla handel, kultur och idrott med Israel som om ingenting hänt. Det är dags att sätta ner foten, kräva att Khalida Jarrar och de andra politiska fångarna friges och att ockupationen upphör. Israel måste bojkottas och isoleras tills man insett att den här politiken inte accepteras.
Gunnar Olofsson
Ordförande i Borås Palestinagrupp

fredag, april 10, 2015

Från Stockholm till Obama: ta tillbaka ordern mot Venezuela


Grattis, ditt videoklipp finns nu på YouTube!
  Geopolitiken styr biståndet i EU


EU låter geopolitiken styra biståndet. Det senaste är en omfattande omdirigering av bistånd till Ukraina på bekostnad av Nordafrika. EU:s s k  European Neighbourhood Policy (ENP) gör nu geopolitiska omprioriteringar som riskerar att urholka EU:s stöd till Nordafrika. Enligt planerna kommer EU att ge sex länder i Östeuropa (det mesta går till Ukraina), och som tillsammans har 80 miljoner invånare, 906 miljoner euro fram till 2020. De 10 länder i Nordafrika med över 210 miljoner invånare får för samma period drygt 800 miljoner euro i bistånd.

Alltså kommer 2/3 av det s k grannbiståndet att gå till Öst och knappt 1/3 till Syd. Inte alls i proportion till behoven och riskanalyser från experterna. Flera av de nordafrikanska länder är på flera sätt failed state med enorma risker som även kommer att påverka EU. Att prioritera Ukraina i denna omfattning och i alla möjliga former är enbart ett geopolitiskt spel. 

lördag, april 04, 2015

AIIB utmanar Bretton Woods

Kinaledda Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) med 46 medlemsländer utmanar det utslitna och orättvisa Bretton Woodssystemet. USA har länge blockerat Kinas o andras kvoter i IMF/VB. Dessutom har båda organen utnyttjas för egna geopolitiska syften. Kanske kan AIIB balansera och bidra till en behövlig multipolaritet.