Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaConlördag, juli 22, 2006

Häv EU:s frihandelsavtal till Israel

Gå in på här och skriv under uppropet för att häva EU:s frihandelsavtal till Israel. Uppropet pågår till torsdag den 27/7. Texten finns nedan, men du måste gå in på länken för att skriva under. När du har fyllt i att du skriver under måste du godkänna underskriften genom att klicka på en länk som du får från namninsamling.com

Ingen kan göra allt - alla kan göra något!
Sprid vitt och brett!


Stockholm, juli, 2006

Utrikesminister Jan Eliasson
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm

Jan Eliasson,
Israels bombningar och massdödande i Gaza och Libanon är fruktansvärt och oacceptabelt. Hundratals civila har redan dödats, varav en stor andel barn. Hundratusentals människor befinner sig på flykt. Sjukhus, vägar, broar och hela bostadskvarter har utplånats av Israels flygattacker.

Omvärlden kan inte längre stillatigande låta detta fortgå. EU är Israels viktigaste handelspartner. Israel har idag ett mycket förmånligt handelsavtal med EU. Handelsavtalet är inte ovillkorat. Det ställer bland annat krav på att mänskliga rättigheter ska respekteras. Ett krav som Israel har kränkt med råge. Genom att ställa krav på Israel kan det internationella samfundet få Israel att upphöra med övergreppen.

1. Vi kräver att Du skyndsamt verkar för att EU:s frihandelsavtal med Israel upphävs.

Med vänlig hälsning

torsdag, juli 13, 2006

Man vinner inga val på utrikespolitik

I Sverige vinner man inte val pa utrikespolitik och det har våra politiker bekräftat nu i Almedalen med sin tystnad kring Israels terrorn gentemot det palestinska folket. Tystnaden har varit kompakt. Endast vansterpartiet har vagat bryta med politikens rostfiske och uttalat sig skarpt mot Israels kriminella handlingar. Det markliga ar att de etablerade partierna skyller sin passivitet och tystnad pa valjarna, det ar valjarna som inte bryr sig, hellre mindre skatt an att rosta pa ett parti som konsekvent bekampar ockupation och brott mot manskliga rattigheter i varlden. Detta bör vi andra pa i arets valrorelse. Solidaritetsrorelsen maste vaga satta utrikespolitiken pa dagordningen, Hiroshimadagen den 6 augusti och den 11 september maste bli stora mobiliseringsdagar.

Jan Guillou skriver i Aftonbladet om politikernas likgiltighet.

"Varenda svensk politiker uttryckte sin avsky inför exempelvis terrordåden i Madrid och London, våra ledarsidor flammade av indignation och avsky. Vilket inte alls var fel, tvärtom. Felet uppstår när Israels betydligt större terrordåd inte föranleder mer än svensk politiks likgiltighet. För samtidigt som Israel trappat upp sin terrorkrigföring mot palestinierna har vi ju haft politikervecka på Gotland. Alla partier var där för att lägga fram sin politik och tala om det man ansåg mest av allt angick världen och de svenska väljarna. Kristdemokraterna, som är varma anhängare av israelisk politik, fann till och med frågan om åldersgräns för deltagande i de kommersiella tv-kanalernas dokusåpor viktigare än frågan om den pågående terrorn. Folkpartisterna, som är lika stora beundrare av Israel som kristdemokraterna, talade exempelvis om vikten av mera läxläsning i skolan. Göran Persson utlovade några hundralappar extra om året tillsysselsatta i äldrevården. För de borgerliga partierna som är anhängare av israelisk terror var nog denna tystnad i Almedalen god och bekväm. För vad skulle ha hänt om Göran Persson gått ut med hård kritik av den israeliska terrorn? Hur skulle folkpartisterna och kristdemokraterna ha hanterat den besvärligheten? De kunde ju inte gärna ha berömt den israeliska politiken och de skulle ha fåttmycket svårt att ens försvara sprängningar av broaroch elverk. Men nu slapp de undan".

"Göran Persson, som såvitt känt är en lika varm Israelanhängare som någon folkpartist eller kristdemokrat, slapp också undan. Alla var nöjda. Utom förstås vänsterledaren Lars Ohly som märkligt nog urskuldade sig när han nu visade sig ensam om attkritisera den israeliska terrorn. Han sa att man inte får några röster på sånt, men att hans samvete ändå bjöd honom att säga sin mening. Det är alltså, enligt det resonemanget, folkets fel att ingen partiledare utom Ohly intresserade sig för den pågående israeliska terrorn".

måndag, juli 10, 2006

Sandvik beskyddas av brutal militär

År 2002 valde Sandvik att ingå ett tolvårigt kontrakt med det kontroversiella nordamerikanska gruvföretaget Freeport. Detta trots att allvarlig kritik hade riktats mot företaget under flera decennier. Freeport bryter guld och koppar i en av världens mest mineralrika gruvor, belägen i den indonesiska provinsen Papua. För närvarande utreds Freeports betalningar till den brutala indonesiska militären. Indonesiens miljöministerium anklagar dessutom företaget för allvarlig miljöförstöring. Sandvik bidrar med betydelsefull gruvutrustning till Freeport, men anser sig ändå inte ha något ansvar för de förhållanden som präglar verksamheten. Läs mer på www.swedwatch.org och här

torsdag, juli 06, 2006

Högern i Latinamerika vinner endast med valfusk

Högern i Latinamerika vinner inte val och när de gör det är det med omfattande valfusk. Senaste exemplet var Peru där oegentligheterna och röstköp var omfattande. Den nyliberale "sossen" Alan Garcia vann valet med en knapp marginal.

Nu är det Mexikos tur. För tre dagar sedan gick den mexikanska valmyndigheten i all hast ut med att högerkandidaten Calderón vunnit valet med knappt 1 % mot vänsterkandidaten Lopez Obrador. Detta ifrågasattes omgående av vänstern. Det finns sen tidigare flera exempel på hur vänstern snuvats på en valseger. Det mest kända är från 1988 då vänsterkandidaten Cárdenas hade en klar ledning vid räkningen när valsystemet plötsligt kraschade och några timmar senare när det åtgärdades hade nyliberalismens kandidaten Salinas de Gortari vunnit.

Men nu har den mexikanska vänstern stått på sig och visat att över 3 miljoner röster inte kommit med i rösträkningen. Detta har tvingat valmyndigheten att göra en omräkning, dock ej av samtliga valurnor. Och nu när 96 % av rösterna är räknade leder vänsterkanditaten med 0,34 % framför högerkandidaten. Det finns en stor risk (eller chans beroende på hur man ser på det) att man får göra en omräkning av samtliga valurnor. Detta skulle uppenbart avslöja fler oegentligheter och fusk i valet. Vänstertidningen La Jornada har en bra och uppdaterad information.

lördag, juli 01, 2006

Stoppa massakern mot palestinierna

Manifestation mot Israels upptrappade våld i Gaza och Västbanken. Tid: Lördagen den 1 juli kl. 13:00 Plats: Medborgarplatsen i Stockholm.´

Talare: Lars Ohly, Vänsterpartiet, Dror Feiler, Judar för israelisk- palestinsk fred, Lilly Näslund, International solidarity movement.

Arrangörer: ISM, Vänsterpartiet, Palestinska föreningen m.fl.

Just i detta nu fylls luftrummet i Gaza av Israeliska apachehelikoptrar och stridsflygplan. Längs marken dundrar stridsvagnarna fram och från havet är nu hela Gazas kust omringad av Israeliska stridsfartyg. En återockupation av Gaza är ett faktum. I vanlig ordning har Israel riktat in sig på att slå ut infrastrukturen och göra livet än mer outhärdligt för det palestinska folket.
Som vanligt är det de palestinska barnen i de utfattiga flyktinglägren som drabbas hårdast. Efter de senaste dagarnas flygangrepp lever den större delen av Gazas befolkning i ständig skräck, utan vatten eller elektricitet. Dessutom har Israel arresterat en tredjedel av den folkvalda palestinska Hamas-ledda regeringen. Det är uppenbart att Israel använder de senaste dagarnas utveckling för att försöka störta den palestinska regeringen. Detta är oacceptabelt. Vi samlas för att protestera mot Israels upptrappade våld.

Vi tar avstånd från all form av terror – i synnerhet Israels statsterrorism. Dock erkänner vi det palestinska folkets rätt till militärt motstånd mot den illegala israeliska ockupationen.

Vi kräver:
Ett omedelbart israeliskt tillbakadragande från Gaza och Västbanken
Ett omedelbart frisläppande av de 65 palestinska folkvalda regeringsrepresentanterna
Att den svenska regeringen fördömer Israels upptrappade våld, samt aktivt verkar för ett israeliskt tillbakadragande från palestinskt territorium.