Francisco Contreras

kontakt:
francisco@contreras.se
twitter.com/frassecontreras
Podcast Terminal 5
MediaContisdag, december 27, 2005

Ondast under år 2005

Här kommer årets viktigaste lista. Global Exchange, en NGO med säte i San Francisco, har listat upp de 14 transnationella företagen som under 2005 begått flest brott mot mänskliga rättigheter och orsakat mest miljöförstöring i världen. ”Most Wanted Corporate” Human Rights Violators of 2005 (i bokstavsordning).

 1. CATERPILLAR har stora kontrakt med Israel som systematiskt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Caterpillar förser Israel med bulldozer som används av ockupationsmakten för att riva ner hus i Palestina.
 2. CHEVRON (Texaco) petrokemiskt bolag som under mer än 25 år släppt ut genom sin oljeutvinning toxiska ämnen i den ecuadorianska Amazonas. Giftigt vatten och över 600 förorenade oljeborrningar har orsakat cancerfall, dödliga hudsjukdomar och missfall bland lokalbefolkningen. Den lokala ursprungsbefolkningen har fått sin jord icke-odlingsbar, stora ytor av regnskogen har raserats.
 3. COCA-COLA åtta fackliga ledare i Colombia har mördats för att ha protesterat mot de dåliga arbetsförhållandena på Coca-Cola. Flera hundratals Coca-colaarbetare som gått med i colombianska fackföreningen SINALTRAINAL har kidnappats, torterats och fängslats av paramilitära grupper. I Turkiet i år misshandlades 14 lastbilsförare och anhöriga av specialinhyrda poliser för att de protesterat mot att över 1 000 arbetskamrater avskedats av Coca-Cola.
 4. DOW CHEMICAL en av världens största tillverkare av kemiska vapen. Bolaget är känt sen tidigare för användandet av Agent Orange i Vietnam under USA: s krig mot den vietnamesiska befolkningen. Napalm är Dow Chemicals uppfinning, ett brutalt kemiskt vapen som brände ihjäl tusentals oskyldiga i Vietnam och i anda krig. 1988 levererade Dow giftiga medel till Saddam Hussein.
 5. DYNCORP/CSC ett av de största säkerhetsbolag i världen. Bl a tillhandahåller USA med legosoldater i ockupationerna av Irak och Afghanistan, vaktar oljebolagens tillgångar i Afrika och utför giftbesprutningar av kokaodlingar i Colombia.
 6. FORD MOTOR COMPANY Ett av de största bolagen i världen inom bilindustrin med starka intressen i konfliktområden med oljetillgångar så som Nigeria, Ecuador, Sudan och Saudiarabien. Ford har medverkat till att hundratusentals människor tvingats flytta från sina oljerika bosättningar. Enorma ytor av regnskogen har raserats pga oljeutvinningen.
 7. KBR (KELLOGG, BROWN, and ROOT): A SUBSIDIARY OF HALLIBURTON CORPORATION Bolag indraget i USA: s ockupation av Irak. KBR har via Halliburton ett av de största kontrakten med USA: s ockupationsarmé i Irak.
 8. LOCKHEED MARTIN världens största uthyrare av legosoldater. Fick år 2003, året då USA invaderade Irak, ett kontrakt med Pentagon på över 21, 9 miljarder dollar. Förser USA: s ockupationsarmé med satelliter, flygplan, missiler och annan krigsutrustning.
 9. MONSANTO världens största tillverkare av genmanipulerade utsäde, har över 70 % av marknaden av grödor som soja, vete och havre. Utnyttjar barnarbetare.
 10. NESTLÉ utnyttjar barnarbetare och barnslavar i kakaoplantager, ökänt för att undertrycka arbetarnas rättigheter och för att inte respektera gällande miljölag.
 11. PHILIP MORRIS leder en aggressiv marknadsföring av tobak i tredje världen och bland barn och unga människor i världen.
 12. PFIZER ett av världens största läkemedelsföretag som gör stora vinster på patent på AIDS-mediciner. Motarbetar alla möjligheter att ta fram HIV/AIDS-mediciner till rimliga priser för fattiga.
 13. SUEZ-LYONNAISE DES EAUX (SLDE) Gör enorma profiter på privatiseringen av dricksvatten, som leder till att miljonstals fattiga människor i världen inte får tillgång till rent vatten.
 14. WAL-MART motarbetar facklig organisering, använder sig av s k anti ”union busting teams” (fackföreningskrossare) mot anställda som försöker gå med i en fackförening, utsätter sina anställda för diskriminering och använder sig av social dumping.

måndag, december 26, 2005

Uppdrag: återuppbyggande av utbildningssystemet i Irak

Det irakiska utbildningsministeriet annoserade i veckan om en ny lag som ska förbjuda pojkar och flickor att sitta i samma klassrum. Separata skolklasser ska nu skilja pojkar och flickor ifrån varandra inom skolväsendet, detta på alla nivåer grund-, gymnasie- och högskolan. Tidigare har det ockuperade Irak förbjudit män att undervisa flickor ute i provinserna.

Vidare kan man läsa i en rapport från FN:s International Leadership Institute att 84 % av Iraks högskolor har under de senaste två åren drabbats av plundring, bränder eller blivit helt förstörda.

Allt detta görs ju enligt projektet ”för revitalisering av irakiska skolor och stabilisering av utbildningen” och så klart för ett saftigt kontrakt som ockupationsmakten via USA:s myndighet för internationell utveckling (USAID) antecknade med USA-bolaget International Associates Inc, CAII. Kontraktet är värt 62 miljoner USA-dollar för att återuppbygga Iraks utbildningssystem.

tisdag, december 20, 2005

r EVO lution i Bolivia

Evo Morales seger i det bolivianska valet är ett historiskt genombrott för vänstern i Bolivia men också för hela Latinamerika. I ännu ett land i Latinamerika vinner de politiska krafterna som motsätter sig nyliberalismen och som förordar en annan utveckling, mer jämlik och solidarisk. Den politiska och ekonomiska alliansen som nu växer fram mellan Argentina, Uruguay, Venezuela, Kuba, Bolivia och med stor sannolikhet Mexiko (när vänstern där vinner valet) och kanske Nicaragua kommer att förändra styrkeförhållanden inte bara i Latinamerika utan också i världen. USA står rätt ensamt i den amerikanska hemisfären. Kanske är det första gången som kontinenten nu har en möjlighet att utan utomstående (läs kolonialister, imperialister och nykolonialister) välja sin egen väg ut ur fattigdom och förtryck.

Det finns stora förväntningar på Evo och vänsterpartiet MAS. De aviserade förändringarna av tillståndet i landet kommer att leda till stora motsättningar mellan fattiga och rika, mellan de som ingenting har och de som lever i överflöd. De stora utmaningar under de närmaste åren är med stor sannolikhet följande

 • Bekämpa fattigdomen och de enorma klyftorna mellan rika och fattiga. Extremfattigdomen uppgår till 37 %. 45 % av de som lever i extrem fattigdom är barn. Enligt FN-organet för Latinamerika CEPAL är klyftan mellan fattiga och rika 26 gånger. Den fattigaste femtedelen (1/5) av befolkningen får 2,2 % av inkomsterna och den rikaste femtedelen ca 28 %.
 • Försvaret av Bolivias naturtillgångar och naturgasen. Transnationella oljebolag som spanska Repsol, brittiska British Gas, franska Total och brasilianska Petrobras kontrollerar ca 70 % av den bolivianska naturgasen. Under tidigare regeringar, som under Sánchez de Lozadas tid, åtnjöt oljebolagen av stora privilegier, betalade en symbolisk skatt och lyfte ut ur landet historiska vinster. De senaste årens protester och politiska mobiliseringar tvingade politikerna att strama åt oljebolagens bekväma status. I maj infördes en ny lag som tvingar oljebolagen att betala 50 % i vinstskatt.
 • Genomförande av en jordreform. Enligt officiell statistik finns ca 60 % av den odlingsbara jorden i den rika Santa Cruz. Medan två miljoner bolivianer arbetar på fem miljoner hektar, äger 100 familjer över 25 miljoner hektar i landet.
 • Avkriminalisering av cocabladet. USA kommer internationellt att koncentrera större delen av sin kritik på detta för att misskreditera Evo Morales regering. Redan idag investerar USA ca 120 miljoner dollar för att bekämpa odlingen av cocablad. Enligt lagen 1008 är odlingen av cocablad förbjuden i Bolivia med undantag för några tusen hektar i Yungas utanför La Paz. Dock lever över 30 000 hushåll lever på cocaodlingen. Evo Morales menar att USA använder sig av narkotikabekämpningen som förevändning för att militarisera Latinamerika.

onsdag, december 14, 2005

Irakkriget i siffror

The Independent publicerade igår en aktuell sammanställning över vad USA:s krig och ockupation av Irak innebär och har inneburit för den irakiska befolkningen. Även om siffrorna inte är exakta visar dem krigets och ockupationens förödande konsekvenser för Irak.
 • över 30 000 civila irakier har dödats
 • över 53 000 irakiska motståndsmän har dödats
 • 8 % av de irakiska barnen lider av akut undernäring
 • arbetslösheten är mellan 25-40%
 • 47 % av irakierna saknar helt eller delvis electricitet
 • Kriget har hittills kostat 204,4 miljarder dollar
Få har lyckats sammanfatta krigets och ockupationens avsikter som Harold Pinter gjorde i sitt nobeltal

"Invasionen av Irak var ett banditdåd och ett uttryck av flagrant statsterrorism, och den visar på ett totalt förakt för internationella rättsprinciper. Invasionen var en egenmäktig militäraktion inspirerad av en lång rad lögner och en grov manipulation av media och därmed också allmänheten. Den var en aktion avsedd att konsolidera amerikansk militär och ekonomisk kontroll av Mellanöstern under täckmantel – som en sista utväg då alla andra rättfärdiganden hade misslyckats med att rättfärdiga sig själva – av befrielse. En formidabel militär styrkedemonstration som resulterade i död och lemlästning av tusen och åter tusentals oskyldiga människor.
Vi har utsatt det irakiska folket för tortyr, klusterbomber, utarmat uran, otaliga fall av godtyckligt mördande, elände, förnedring och död och kallar det 'att införa frihet och demokrati i Mellanöstern'. "

torsdag, december 08, 2005

I Bolivia vinner vänstern

När Bolivia går till val den 18 december pekar allt på att presidentkandidaten Evo Morales och hans vänsterparti MAS vinner ett historiskt val. Bolivia blir ännu ett i raden av länder i Latinamerika där vänstern övertar den politiska makten.

Opinionsundersökningarna ger Evo Morales ett stöd på mellan 32,8 % och 36 % mot högerkandidaten Jorge Quiroga med 27,7 % och 30 %. Dock kommer inte Evo att uppnå 50 % av rösterna som krävs för att bli vald till president. Om ingen av kandidaterna når upp till 50 % ska enligt den nuvarande konstitutionen det nyvalda parlamentet välja en president av de två kandidater som erhållit flest röster. Enligt flera MAS-representanter finns även här stora chanser för att Evo får tillräckligt med stöd.

Valundersökning från "Usted Elige" visar att MAS leder i de stora provinserna (departamentos) som La Paz, Cochabamba, Oruro och Potosi och ligger på delad plats i Santa Cruz och nummer två i Tarija, Beni och Pando. Detta betyder att även om Evo Morales inte skulle nå upp till 50 % i presidentvalet den 18 december, kommer MAS att få majoritet i senaten och därmed kunna välja Evo Morales till president. Valundersökningarna bekräftar också att Evo Morales och MAS leder stort i huvudstaden La Paz, provinsen med flest väljare, med 53,2 % medan Quiroga och hans parti Podemos leder i Santa Cruz med 41,8 %.

Den stora styrkan i MAS och Evo är den fattiga befolkningens klassmedvetande som uttrycks i sin övertygelse om att de fattiga nu har en reell möjlighet att besegra vad de kallar de rika (eller som de uttrycker det de vita, kapitalisterna, de korrupta, de som sålt sig till de stora transnationella företagen). Det är uppenbart att valet, mer än i tidigare val, kommer att bli ett klassval, fattiga mot rika, fattiga bönder mot jordägare, den jordlösa och fattiga ursprungsbefolkningen mot de vita, spanskättade och kapitalstarka. Det pågår en intensiv process av politisering bland fattiga grupper, åren av mobiliseringar har banat vägen för organisering och politiskt medvetande. I La Paz och i El Alto (en förstad till La Paz) är det vanligt att fattigt folk med rötter i aymara eller quechua nu pratar politik och uttrycker stolt sitt stöd för Evo Morales.

Dionisio Nuñez, ledamot för MAS i andra kammaren och kanske efter Evo Morales den mest framträdande ledare för kokabladsodlarna (från Los Yungas), menar att även om valet i december är mycket viktigt kommer tillsättningen av en konstitutionell församling i juni 2006, som ska skriva en ny författning, att vara den mest centrala politiska kampen i Bolivia de närmaste åren. Han själv kommer inte att kandidera nu i december utan förväntas spela en nyckelroll i en kommande MAS-regering, med huvuduppgift att avkriminalisera kokabladet. Om högern eventuellt skulle vinna valet förväntas konfrontationer och protesterna att återigen öka och då kommer Nuñez att ha till uppgift att leda cocaleros i Los Yungas. Han ses som en av dem som MAS kommer att föreslå till den konstituerande församlingen.

Högern har i sin vetskap om den kommande valförlusten desperat hittat olika former för att minimera MAS’ seger.

Högern har försökt hitta i lagen olika sätt för att stoppa eller åtminstone skjuta upp valet, men försöken har varit förgäves och argumenten ohållbara. De har helt enkelt inte kunna blockera genom lagarna som de själva tidigare stiftat för att behålla makten.

Som så många gånger tidigare har man hotat med inbördeskrig och kaos. Fascistiska grupperingar har aktiverats, rika och starka krafter i välmående delstaten Santa Cruz i södra Bolivia hotar med självständighet och även radikala ledare från ursprungsbefolkningen utnyttjas i högermedia med uttalanden om vilda strejker och kaos. Radikala ledare på vänsterkanten får mycket TV-utrymme under de bästa sändningstiderna i de stora (högerkontrollerade) TV-kanalerna för att smutskasta MAS och Evo Morales och samtidigt uppmana till upplopp och kaos. Det rapporteras att valkampanjen blir våldsammare ju närmare man kommer valdagen.

Evo och MAS utmålas som ett hot mot hela regionen, här spelar USA en nyckelroll och utnyttjar sitt inflytande (inte minst militärt) för att mobilisera Chile, Paraguay, till viss del Peru och även Ecuador i kampanjen mot Evo. Försvarsministern i Ecuador föreslog nyligen upprättande av en regional fredsstyrka (bestående av Chile och Ecuador) med uppgift att, som i Haiti, kunna gå in i de länder i Sydamerika som ”hotas” av inbördeskrig. Den chilenska försvarsmakten mobiliserar vid gränsen och det sägs också att chilenska militärer är inblandade i politiska och paramilitära aktiviteter i Santa Cruz.

Högern mobiliserar nu alla resurser och kanaler för att forma en enad front mot Evo och MAS. Presidentkandidater med litet stöd erbjuds maktpositioner för att lägga ner valkampanjer och stödja Jorge Tuto Quiroga, som har mest stöd bland högerkandidaterna. Partier från höger till vänster knyts till kampanjen mot Evo och MAS. Poster och maktpositioner utlovas nu öppet de kandidater från andra partier som offentligt ger sitt stöd till högerkandidaten Quiroga och hans parti Podemos.

Det pågår en välregisserad och påkostad smutskampanj mot Evo. I alla stora medier (TV, radio och tidningar) kan man ta del av lögner, förtal och även rasistiska påhopp mot Evo. Under det pågående amerikanska toppmötet i Argentina, där Evo deltog i de aktiviteter som anordnades av de sociala rörelserna, sändes i bolivianska TV ett reklaminslag med bilder på Evo och på våldsamma kravaller, med uppmaning att stoppa det kommande kaoset med Evo Morales som president.

läs America Vera-Zavalas intervju med Evo Morales

onsdag, december 07, 2005

"okonventionella metoder" i en okonventionell tid

De s k "Europavänner", som i sitt brinnade engagemang för den europeiska civilisationen, tidigare menat att EU kan utgöra en motpol till USA kan inte ha det lätt idag när USA:s utrikesministern Rice läxar upp EU och visar med hela handen var skåpet ska stå.

För vad har man att sätta emot USA:s så kallade "okonventionella metoder" mot terrorismen ? inte mycket.

Och det tragiska är att Europas utgångsläge är sämre än vad "Europavännerna" kunnat tro. Rice är tydlig, det har aldrig varit någon hemlighet för Europas regeringschefer om de sk "okonventionella metoderna" mot terroristerna, bl a kidnappning och hemliga CIA-flygningar, okonventionella förhörsmetoderna och hemliga fängelser. Metoderna måste anpassas till hoten. Detta är realpolitik.

Realpolitikerna i Sverige gillar läget. När 4 ledande socialdemokrater ska bemöta Sverker Åströms kritik mot den svenska regeringens undfallenhet gentemot USA, är det "populistisk antiamerikanism" och " tom antiamerikansk retorik" det första de kan komma på. För dessa socialdemokratiska realpolitiker är de största hoten i världen idag, inte som man skulle kunna tro att världens enda stormakt använder sig av "okonventionella metoder" och bryter systematiskt mot de mänskliga rättigheterna, utan "terrorism och inomstatliga konflikter". För att hävda våra värderingarna måste Sverige "vara redo att ompröva verktygen" hävdar de. Ja, som Rice sa tidigare i veckan om tortyranklagelserna "Vi har tvingats anpassa oss". Och slutklämmen från sossarna sänker alla illusioner om Europa som motpol till USA: "Ett fungerande samarbete mellan Europa och USA gör världen till en säkrare plats".För övrigt hade Rices besök i Rumänien idag som ändamål att inviga militärbaser i det landet.

tisdag, december 06, 2005

Sveriges bidrag till USA:s krigspolitik

Kan Sverige ha ett militärt samarbete med ett land som systematiskt begår brott mot de mänskliga rättigheterna? Ska Sverige bidra till USA: s krigspolitik?

Det är de två stora frågorna när Sverige ska fatta beslut om att utvidga den militära närvaron i Afghanistan. Och häpnadsväckande tycker riksdagspartierna, utom vänsterpartiet, att det är ok med ett utökat militärt samarbete med USA trots att det finns dokumenterade bevis för att USA i sitt s.k. ”krig mot terrorismen” använder sig av tortyr, hemliga fängelser, fängslanden utan rättegång och utomrättsligas avrättningar m.m. i sin verksamhet.

Riksdagen beslut att fyrdubbla truppnärvaron i Afghanistan möjliggör för USA och britterna att överföra trupper till Irak. Den svenska militära styrkan kommer att vara underställd USA-militära centralkommandot US CENTCOM.

Och detta beslutas samtidigt som USA: s Condoleezza Rice genomför en femdagarsresa till Europa för att lugna ner kritiken mot att USA genomfört över 400 hemliga CIA-flygningar över Europa av fångar och kidnappade och haft hemliga fängelser på den europeiska kontinenten.
Enligt ABC har minst 11 personer hållits fängslade på hemliga fängelser i Europa. Flera av dem ska enligt avslöjanden från CIA-agenter utsatts för tortyr, eller som de kallar det "utökade förhörstekniker" som innefattar bl a vattentortyr. Vattentortyr innebär att fången får en plastpåse över huvudet och sänks ner i vatten.

Kommentaren från Rice om de uppenbara anklagelserna om tortyr är att
– detta sekels terrorister passar inte in i de traditionella formerna för brottsbekämpning civilt och militärt, som utvecklades för andra syften. Vi har tvingats anpassa oss.

Och budskapet är tydligt. Rice bemötte den europeiska kritiken med att ”kampen mot terrorismen går före den europeiska oron över CIA-plan och hemliga fångläger”

USA: s olagliga kidnappningar, upprättande av hemliga fängelser och tortyrutövande finns väl dokumenterade av bl a Amnesty International och Human Rights Watch och avslöjats av The Washington Post, ABC och brittiska medier.

Riksdagens beslut bidrar till USA: s militarisering av världen. Riksdagsledamöterna bör ställas tills svars för detta. Ingen av de riksdagsledamöter som röstade för fler svenska soldater i Afghanistan ska senare kunna säga att han/hon inte visste.

torsdag, december 01, 2005

Den venezolanska högern saboterar demokratin och satsar på det ”ukrainska kortet”

Högern i Venezuela med stöd av USA väljer nu att satsa på “det ukrainska kortet” och drar sig ur det kommande parlamentsvalet. Högeroppositionen kommer nu att sabotera valet den 4 december och försöka vända den internationella opinionen mot Chavez-regering. För att detta ska vara befogad vill de inte legitimera ett val som de med stor säkerhet kommer att förlora.
Bara någon vecka innan valet och väl medvetna om den kommande valförlusten väljer de tre största högerpartierna, COPEI, AD och Primero Justicia, att dra sig ur parlamentsvalet med krav på att skjuta upp valet och med anklagelser om kommande fusk under valdagen. Samma partier som i mer än 40 år regerade landet under korruption, klientelism och återkommande valfusk.

Efter ett katastrofalt kuppförsök och en misslyckad och våldsam politisk strejk beslutar sig nu högern i samförstånd med USA: s National Endowment for Democracy (NED) att lämna den demokratiska arenan och istället att satsa alla kort på att ogiltigförklara landets demokratiska ordning. Sedan tidigare finansierar NED en sådan kampanj i Venezuela genom organisationen SUMATE som uppmanar venezolanerna att inte gå och rösta. Skräckpropagandan och en påkostad kampanj mer än att påverka valresultatet söker minimera valdeltagandet för att inför den internationella opinionen kunna underkänna det demokratiska systemet och det demokratiskt valda parlamentet. Högertidningen El Universal publicerar t ex idag en tveksam undersökning som visar att valdeltagandet inte kommer att bli högre än 30 %. Istället uppmanas nu alla att på söndag söka sig till kyrkan som protest, något som det stora flertalet troende i landet vanligtvis brukar göra ändå på söndagar. Anklagelser från högerpolitiker och s.k. ”valexperter” om valfusk och om att de automatiska röstmaskinerna registrerar det personliga valet har florerat flitigt i medierna, som för övrigt med nästa utan undantag kontrolleras av högern.

Den venezolanska högerns strategi, planerad och finansierad av USA: s NED, är nu att, som i Ukraina, bojkotta och förkasta parlamentsvalet med anklagelser om valfusk med avsikt att mobilisera den internationella media och världsopinionen mot Chavez. I Venezuela kommer högeroppositionen att försöka sig på protester som skapar osäkerhet och kaos för att bana vägen för en intervention och en ny statskupp. Bakom hörnet finns en dold dagordning. Avsikten är under alla odds att avsätta den demokratisk valde presidenten Hugo Chavez.

Talmannen för parlamentet Nicolas Maduro menar att högern först trodde att Venezuela
”var Chile från 1973, sedan trodde de att detta var Nicaragua, nu tror de att detta är Ukraina, de försöker applicera den ukrainska modellen. Vad planerar oppositionen? En internationell offensiv, och under 2006 en ohanterlig process för att kunna hävda att parlamentet är illegitimt, för att hävda att valkommissionen är illegitim, för att hävda att parlamentsvalet måste göras om. Men detta är inte Ukraina”.

Strategin är inte ny, den har nyligen prövats i Ukraina med "goda" resultat. Där satsade USA nära en halv miljard kronor på det ukrainska valet. Hur det gick till i Ukraina kan man läsa om i en utomordentlig bra artikel av Johannes Wahlström i Ordfront "Spelet om Ukraina"